Professor Andre van Zyl has written a number of articles relating to various Oral Diseases such as Gum Disease, Gengivitus and Oral Cancers.

Here are a few of his articles presented in Press Releases.

University of Pretoria School of Dentistry -Africa’s first ITI Center of Excellence and Scholarship Center
Andre W. van Zyl 1

Over the last 15 years I have had the privilege to have known and worked with many colleagues in implant dentistry, both nationally and abroad. All of them have contributed to my knowledge and skills in this exciting field. Many of those colleagues have taken part in courses that we started in 2000 at the then University of Stellenbosch School of Dentistry and later continued at the amalgamated University of the Western Cape Faculty of Dentistry

Read More Africa’s first ITI Center of Excellence and Scholarship Center


Mondkanker

Ons almal het skadelose kankerselle in ons liggame, maar sekere faktore kan veroorsaak dat dié selle kwaadaardig raak. Kanker, in verskillende vorme, kan in enige deel van die liggaam voorkom, selfs in jou mond. Danielle Daniëls het meer gaan uitvind oor mondkanker, wat dit veroorsaak en hoe dit behandel kan word.

Wat is mondkanker?

Mondkanker ontstaan meren-deels in die mukosale belyning van die mondholte. In die meeste gevalle (90%) is dit plaveiselkar-sinoom, hoewel ander tipes kan voorkom, insluitende kankers wat in die kakebene of in die klein speekselkliere groei, of vanaf ander dele van die liggaam versprei.Mondkanker is die grootste groep kankers wat onder die gro-ter groep kop- en nekkankers val. Dit word ook dikwels be-skryf volgens die spesifieke area waar dit voorkom, soos byvoor-beeld tongkanker, lipkanker, keelkanker en tandvleiskanker (gingiva).Hoewel dit nie vir die publiek baie sin maak nie, word mond-kanker beskou as ’n komplekse heterogene molekulêre siekte. Met ander woorde, die komplek-se chromosomale afwykings in kankerselle word veroorsaak deur blootstelling aan verskeie karsinogene middels, virusse asook biologiese en fisieke pro-sesse.Mondkanker is ’n groot ge-sondheidsprobleem wat wêreld-wyd voorkom. Jaarliks word 300 000 nuwe gevalle gediagno-seer, met ’n meer algemene voor-koms onder mans. Elke jaar sterf tot 160 000 mense as gevolg van dié soorte kanker, of die komplikasies daarvan. In Suid-Afrika word jaarliks ongeveer 1 200 nuwe gevalle ge-registreer, maar die totaal is waarskynlik heelwat hoër, onder meer omdat baie pasiënte nie toegang het tot gepaste gesond-heidsorg en diagnose nie.

Read More Mondkanker2